Amersfoortse actie voor verkeersveilige schoolomgeving

Samen met de gedeputeerde presentjes uitdelen aan kinderen die te voet of op de fiets naar school kwamen. | Rodney Kersten

Op basisschool Kameleon in de wijk Zielhorst in Amersfoort vond de kick-off plaats van een serie buurtacties die moeten zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving. 

Leerlingen deelden samen met gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof en wethouder Hans Buijtelaar presentjes uit aan ouders en kinderen die te voet of op de fiets naar school kwamen. De uitgedeelde sleutelhangers als beloning werden blij in ontvangst genomen. Een beloning stimuleert goed gedrag op een positieve manier. Ook reikten zij aan ouders die hun kinderen wel met de auto naar school brachten ansichtkaarten uit met tips om het verkeer veiliger te maken rondom de school. Zo blijft de verkeerssituatie rondom de haal- en brengtijden van de school overzichtelijk. Die wens bleek uit de uitkomsten van een eerder gehouden enquête door VVN. Maar liefst 65% van de ouders ervaart de schoolomgeving als onveilig. 

Alle kinderen en ouders verzamelden vervolgens op het schoolplein waar teamleider Anita van Schalkwijk het belang van goed gedrag benadrukte. Ook liet zij weten dat er aankomend schooljaar meerdere buurtacties zullen volgen, die door Veilig Verkeer Nederland worden ontwikkeld om een veilige schoolomgeving te creëren. De gedeputeerde van de provincie Utrecht was speciaal bij deze kick-off aanwezig. Zij gaf de leerlingen complimenten over het verloop van de actie, beantwoordde de gestelde vragen en benadrukte de benodigde inzet van iedereen om veilig op school te kunnen komen.