Voortdurend innovatief en toekomstgericht

Rondleiding Spoorwegmuseum

Lees verder voor een mooi verslag inclusief verschillende foto's van afgelopen kennisdag en districtsledenvergadering.

Een vereniging met mensen die voortdurend het oog op de toekomst gericht houdt, mag af en toe wel eens terugblikken. Dit moeten onze regiobestuurders hebben gedacht toen op de kennisdag de rondleiding in het Verkeerscentrum Nederland niet kon doorgaan en zij vervolgens besloten voor alle vrijwilligers en bestuursleden een bezoek aan het Spoorwegmuseum te arrangeren. We verzamelden ons in grote getale (jawel, er was sprake van een geweldige opkomst) op donderdag 2 november om 13.00 uur bij het AC restaurant in de Meern. schraal zonnetje verlichtte hier het hobbelige pad naar de parkeervakken. Diepe gaten in het terrein noopten ons tot enige voorzichtigheid. Vanaf deze locatie bracht een dubbeldekker (die precies voldoende zitplaatsen bood) ons naar het centrum van de Domstad en zette ons keurig voor de ingang van het museum af. Waar kun je beter terugblikken dan in een Spoorwegmuseum? Ik word altijd een beetje melancholiek als voorwerpen uit vervlogen tijden en middelen van vervoer die allang uit ons straatbeeld zijn verdwenen, mij terugvoeren naar de tijd van mijn kinderjaren. In gedachten zat ik weer even naast mijn moeder op het houten bankje in de wagon (tweede klas) van het boemeltje dat ons in het midden van de jaren vijftig weleens van Den Helder naar Alkmaar bracht. Ook toen ik oog in oog kwam te staan met de ‘hondenkop’ en de ‘apenkop’ kreeg ik weer eventjes een brok in de keel. Gekke namen eigenlijk, maar staande voor de markante neuzen van deze treinstellen kun je hierin met een beetje fantasie toch wel de koppen van deze dieren herkennen.

Nationale trots
Een enthousiaste gids leidde ons met passie rond; wij hingen aan z’n lippen. Misschien wel omdat zijn aanstekelijke chauvinisme terstond ook onze gevoelens van nationale trots nieuw leven inblies. In zijn ogen bestaat er namelijk geen betere locomotief dan een loc die door Werkspoor is gebouwd en door deze oer-Hollandse onderneming met vernuft, raffinement en vooral met een ijzeren discipline op de rails is gezet. ‘Het recente drama met de Vira staat niet op zichzelf. In het verleden vonden er wel vaker miskopen plaats’, zo betoogde hij. Ter illustratie wees hij met enig misprijzen op een hoog op de wielen staande Zwitserse locomotief, die door zijn stoere, robuuste uiterlijk juist zoveel indruk op ons maakte. Natuurlijk was de tijd ontoereikend om alle schatten van het museum te kunnen bewonderen. We weten niet wat we hebben gemist in het verkeerscentrum, maar wel dat het bezoek aan het spoorwegmuseum beslist meer dan de moeite waard was. Vooral voor hen die dit museum nog niet eerder bezochten was deze kennismaking ongetwijfeld een aansporing hier gauw nog eens terug te komen. Het museum brengt een rijke geschiedenis in beeld die onmiskenbaar aanvangt in het jaar 1837. Een belangrijke mijlpaal omdat toen de ‘Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij’ werd opgericht. De eerste Nederlandse spoorlijn, tussen Amsterdam en Haarlem, werd twee jaar later op 20 september feestelijk geopend. Toen was het de ‘Arend’ die, onder het uitblazen van veel rook en enorme stoomwolken, de treinwagons voorttrok en geregelde spoordiensten op dit traject mogelijk maakte.

Trendtalk
Gelukkig stond de dubbeldekker opnieuw klaar om ons naar de Meern terug te brengen, want we ondervonden op de heenweg dat het te ver was om te lopen. In verscheidene zalen boven het restaurant vond de voortzetting van het dagprogramma plaats. Vooraf hadden we al bepaald aan welke workshops we zouden deelnemen. Ik begaf mij onmiddellijk naar een van de bloemenzalen waar Eric en Colijn ons al stonden op te wachten voor hun presentatie ‘Trendtalk’. Een ieder die meent dat trends min of meer toevallig tot stand komen, slaat de plank volledig mis. De meeste mensen laten zich dobberend in hun spreekwoordelijke bootjes over de grote levenszee meevoeren in een richting waarheen een schijnbaar ondoorgrondelijke stroom hen leidt. Meestal onttrokken aan onze waarneming zijn er echter voortdurend toonaangevende ontwerpers, ontwikkelaars, inovators en designers in touw om de koers van deze massale bewegingen uit te zetten en heel subtiel alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zij houden er rekening mee dat veranderingen niet zelden andere behoeftes met zich meebrengen en onderschatten de impact op ons dagelijks leven niet. Er ontstaan momenteel nieuwe verbanden waarmee betekenisvolle relaties kunnen worden opgebouwd: ‘van transactie naar interactie’ luidt het motto. Zo signaleert men een verschuiving van ‘do it yourself’ naar do it together. ‘Het gaat in toenemende mate om de menselijke maat, waarbij empathie zich geleidelijk tot de nieuwe norm ontwikkelt’ laat Eric heel profetisch weten. Je zou je de vraag kunnen stellen wat dit allemaal met onze vereniging en met veiligheid in het verkeer te maken heeft. Het antwoord hierop is: alles! In het bijzonder in het verkeer staat er nog heel veel te gebeuren. Of het nu gaat om voertuigen, die barstensvol elektronica zijn voorzien van geavanceerde instrumenten en intelligente navigatie- en besturingsapparatuur, of dat gaat om wegmarkeringen met snelheidsregulatoren; uiteindelijk zullen deze ontwikkelingen leiden tot volledig geautomatiseerde vormen van personen- en goederenvervoer. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat de slim gearrangeerde voortgangsbewegingen ook gevolgen heeft voor het intermenselijke verkeer. ‘Levert dit onze vereniging ook meer vrijwilligers op?’, hoorde ik iemand vragen, maar hierop kwam niet onmiddellijk een antwoord.

Bijzonder professioneel
Er volgden nog meer workshops. Ik begaf mij aansluitend naar de ‘productenparade’. Een presentatie die werd verzorgd door Saskia Groot-Koerkamp. Niet alleen de presentatie, maar ook de producten zagen er allemaal bijzonder professioneel en gelikt uit. Vooral het vernieuwde theoretische verkeersexamen dat vanaf heden digitaal aan de basisscholen zal worden aangeboden ziet er met de levensechte situatieschetsen werkelijk fantastisch uit. Ik ben blij dat alle PowerPoint presentaties ook digitaal naar alle vrijwilligers zijn verzonden. Van harte beveel ik iedereen aan hiervan kennis te nemen en om ook de bijgewoonde presentaties nog eens rustig na te lezen. Tevens zou ik alle belangstellenden graag op de vernieuwde voorlichtingswebsite attenderen.

Uitstekend verzorgd
Het uitgebreide buffet was ook deze keer uitstekend verzorgd en viel bij iedereen zeer in de smaak. Ik heb genoten van het gevarieerde aanbod van verse groente en smakelijke visgerechten. Ik begreep dat ook de vleeseters ruimschoots aan hun trekken zijn gekomen. Sommigen van hen zag ik met veel genoegen smullen van hun sparerib.

To the point
Sluitstuk van de dag waren de ledenvergaderingen voor de districten Utrecht en Noord Holland. Ik was bij die van regio Noord Holland aanwezig. Dikwijls zijn ledenvergaderingen langdradig en saai, zo niet de vergaderingen van VVN. Ook deze vergadering was naar mijn mening beslist verhelderend en to the point. Op enig moment wierp de voorzitter de vraag op waarom er zo weinig aanmeldingen waren geweest voor de geplande speeddate, enkele maanden terug. Deze date beoogde de deelname aan de verschillende projecten gezamenlijk af te stemmen, maar moest door een gebrek aan belangstelling helaas worden afgeblazen. Ik stelde hierop de tegenvraag wat deze bijeenkomst had kunnen toevoegen. Niet om van enige scepsis blijk te geven, maar omdat ik wilde horen waar het bij deze bijeenkomsten in essentie om gaat. Er zijn vele vormen van communicatie, maar mijn ervaring is dat het vooral de persoonlijke ontmoetingen zijn die ons motiveren en ons weer de nodige inspiratie verschaffen.

Vinger aan de pols
De penningmeester presenteerde de nieuw begroting met het heugelijke bericht dat er onderaan de streep geen rode cijfers meer te zien zijn. Een belangwekkende mededeling na de zorgelijke geluiden die eerder tot ons kwamen. Het eigen vermogen van de vereniging is de achterliggende jaren fors geslonken, omdat er veel geld is geïnvesteerd in de verbetering van onze producten. Mede door de afname van het aantal leden en donateurs lopen de inkomsten echter verder terug. Er is nog geen reden tot paniek, de vereniging verkeert nog niet in de gevarenzone, maar het is goed te vernemen dat verenigingsraad nuttige adviezen uitbrengt en heel kritisch de vinger aan de pols houdt.

Namens alle aanwezigen dank ik het bestuur voor deze prachtige dag.

Koos van Beveren
Afdeling Den Helder